ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
55 โรงแรม
7,674 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.25

7.60

-3.18%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 7.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.00 - 6.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 7.80 - 7.55

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,369,900

ปรับปรุงเมื่อ : 23 ตุลาคม 2561 21:13

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2561

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement