โรงแรมฮ็อป อินน์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

< กลับ

โรงแรมฮ็อป อินน์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

02 สิงหาคม 2560

โรงแรมฮ็อป อินน์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด สกลนคร โดยจะมอบรายได้จากการเข้าพักของโรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย จำนวน 25 โรงแรม ในคืนวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนคร รวมถึงลูกค้าและพนักงาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้

โรงแรม ฮ็อปอินน์ ขอแจ้งการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม ฮ็อปอินน์ สาขาสกลนคร ในคืนวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. มอบบัตรห้องพักโรงแรม ฮ็อปอินน์ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่เข้าพักและให้การสนับสนุน โรงแรมมาโดยตลอด โดยลูกค้า 1 ห้องจะได้รับบัตรห้องพักจำนวน 10 คืน
  2. ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ*ให้กับลูกค้า ที่รถยนต์ได้รับความเสียหาย คันละ 10,000 บาท

*โดยปกติประกันภัยบุคคลภายนอกจะคุ้มครองในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความผิดของโรงแรม แต่เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกันภัยบุคคลภายนอกของโรงแรมที่จัดทำไว้จึงไม่อาจชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าของโรงแรมได้

กรุณาส่งข้อมูลของท่าน ตามรายละเอียดด้านล่าง มาทางอีเมล์
info@HopinnHotel.com

  • ชื่อ นามสกุลลูกค้า
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เบอร์ติดต่อ
  • หมายเลขห้องที่เข้าพักที่โรงแรมฮ็อป อินน์
  • สำเนาทะเบียนรถ หรือหลักฐานยืนยันการใช้รถในวันที่เกิดน้ำท่วม

ทางโรงแรมจะติดต่อกลับและประสานงานเป็นลำดับถัดไปค่ะ