ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-

5.70

-%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 5.65

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.45 - 5.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 5.80 - 5.65

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,498,900

ปรับปรุงเมื่อ : 25 สิงหาคม 2562 00:51

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2562

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement