ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-

6.45

-%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 6.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.45 - 6.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 6.50 - 6.45

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 227,400

ปรับปรุงเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2562 12:19

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2562

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement