ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.15

5.30

-2.75%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 5.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.80 - 5.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 5.50 - 5.30

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 13,646,000

ปรับปรุงเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562 20:58

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2562

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement