ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

7.25

-1.36%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 7.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 8.65 - 6.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 7.45 - 7.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,988,100

ปรับปรุงเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 3191 15:50

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2561

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement