กิจกรรมทำดีในเดือนเกิด เพื่อสร้างให้พนักงานมีจิตอาสาดี สร้างสาธารณประโยชน์ให้คืนสู่ชุมชน อาทิ กิจกรรมรอบบ้านน่ามอง เก็บขยะริมทางรถไฟ บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ปลูกต้นไม้ ในสวนจตุจักร รวมถึงเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เป็นต้น