นอกเหนือจาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า [บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)] ("[เอราวัณ]" "เรา" หรือ "ของเรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการของเราให้แก่ท่าน เราทราบว่าท่านให้ความใส่ใจว่าข้อมูลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศอย่างไร ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับเราช่วยให้[เอราวัณ]และพันธมิตรทางธุรกิจของเราสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการได้ ในขณะเดียวกันยังสามารถมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเราตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ("นโยบายการใช้คุกกี้") และใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน


1. คุกกี้คืออะไรและทำไมเราจึงใช้คุกกี้

คุกกี้ คือข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือในการจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางตัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีคุกกี้ดังกล่าวเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์ตามปกติ คุกกี้อื่นๆช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บไซด์ของท่านทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ช่วยในการปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของท่านสะดวกมากขึ้น คุกกี้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการตั้งค่าภาษาของท่าน


2. เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เราใช้คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ี้


3. ท่านจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ การลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากไม่มีคุกกี้แล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของเราน้อยลง โดยหากท่านไม่ได้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะทำการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายด้านบนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และหากท่านต้องการลบคุกกี้หรือหากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในเบราว์เซอร์ของท่าน


4. รายละเอียดติดต่อของเรา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Data Protection Officer : DPO) ที่

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588

โทรสาร: 66 (0) 2257 4577

www.TheErawan.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ผ่านทางอีเมล
dpo@theerawan.com