กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

ปลูกป่าให้ช้าง
ปลูกป่าให้ช้าง

“ช้าง” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความเป็นไทยที่ทั่วโลกรับรู้ เมืองไทยเราถือว่าช้าง เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาเป็นระยะแวลายาวนาน