กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย
กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

กิจกรรมปลูกป่าให้ช้าง เป็นกิจกรรมพนักงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างและสัตว์ป่า

กิจกรรมปลูกป่าใต้ทะเล
กิจกรรมปลูกป่าใต้ทะเล

เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลโดยเฉพาะระบบนิเวศน์ ทางท้องทะเล