ในการก่อสร้างโรงแรมเมอเคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยสู่อากาศ และปฏิบัติตามขั้นตอนการลดฝุ่นลดเศษดินที่ปล่อยสู่ท้องถนน