โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ SOS กับมูลนิธิรักอาหาร โดยเข้าร่วมบริจาคอาหารส่วนเกินจากบุฟเฟ่ต์ และส่งมอบฟรีให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์ และพักพิงกว่า 30 แห่งทั่วกรุงเทพ สำหรับอาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค จะถูกจัดส่งไปยังฟาร์มกว่า 30 แห่งทั่วกรุงเทพ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ยหมัก

ปี 2562

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ SOS กับมูลนิธิรักอาหาร

พฤษภาคม - ธันวาคม

บริจาคจำนวนทั้งสิ้น 2,387 กก.ซึ่งเท่ากับปริมาณอาหารที่สามารถเลี้ยงผู้ที่ขาดแคลนอาหารจำนวนอาหาร 10,026 มื้อ


มิถุนายน – ธันวาคม

บริจาคเปลือกหอยนางรม ให้แก่ไร่ทองออแกนิคฟาร์ม เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงไก่ในฟาร์มเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2019 บริจาคไปทั้งสิ้น รวม 3,000 กิโลกรัม

บริจาคเปลือกหอยนางรม ให้แก่ไร่ทองออแกนิคฟาร์ม เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงไก่ในฟาร์ม


พฤศจิกายน – ธันวาคม

บริจาคเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 199.23 กิโลกรัม นับเป็นเปลือกไข่จำนวน 29,552 ฟอง

บริจาคเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม