เอราวัณ อนุรักษ์ทะเลไทย

< กลับ

ปลูกป่าใต้ทะเลครั้งที่ 3

14 ธันวาคม 2557

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลด้วยการสร้างที่อยู่ให้สัตว์นํ้าอาศัย เป็นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางท้องทะเลให้มีความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จัดกิจกรรม “ดิ เอราวัณปลูกป่าใต้ทะเล” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ ชุมชนนาเกลือ-พัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยการสร้างซั้งด้วยเชือกแล้วนำไปติดตั้งใต้ทะเลเพื่อให้เป็นที่รวมแหล่งอาหารแก่สัตว์นํ้า การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พนักงานบริษัทฯ กับพนักงานโรงแรมในเครือ บริษัทฯ ได้แก่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา, โรงแรมไอบิส พัทยา, โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) รวมถึงชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือ และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านนาจอมเทียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณที่ประกอบอาชีพประมง

กิจกรรมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริษัทฯ พนักงาน โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา พนักงานโรงแรมไอบิสพัทยา นักเรียนโรงเรียนวัดหนองใหญ่ และครอบครัวทำกิจกรรม ปลูกป่าใต้ทะเลครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ-พัทยา โดยร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง ) และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านนาเกลือ-บางละมุง ทำซั้งเชือกให้เป็นต้นไม้เทียมใต้น้ำเพื่อเป็นแหล่งรวมอาหารของสัตว์น้ำและเพิ่มแหล่งปะการังธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์และสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริษัทฯ และพนักงาน โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และ โรงแรมไอบิสพัทยา พร้อมครอบครัว ทำกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์ พร้อมใจกัน ปลูกป่าใต้ทะเล” ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 (ระยอง ) และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านนาเกลือ-บางละมุง ทำซั้งด้วยเชือกให้เป็นต้นไม้เทียมใต้น้ำเพื่อเป็นแหล่งรวมอาหารของสัตว์น้ำและเพิ่มแหล่งปะการังธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์และสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา