กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

โครงการ Happy Home Happy Stay พักสบายกายเที่ยวสบายใจ
โครงการ Happy Home Happy Stay พักสบายกายเที่ยวสบายใจ

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้การท่องเที่ยว โดยชุมชนเริ่มเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Welcome Guide to Thailand
Welcome Guide to Thailand

โครงการตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าแท็กซี่มีความสำคัญเป็นประตูด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

Have A Good Day by Staff Birthday
Have A Good Day by Staff Birthday

กิจกรรมทำดีในเดือนเกิด เพื่อสร้างให้พนักงานมีจิตอาสาดี สร้างสาธารณประโยชน์ให้คืนสู่ชุมชน