กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบด้วย

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ส่งมอบ HOP Learning Center แห่งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

HOP Learning Center อาคารเอนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้แห่งที่ 5 ในปีนี้สร้างขึ้นที่โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

โรงแรมฮ็อป อินน์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โรงแรมฮ็อป อินน์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด สกลนคร โดยจะมอบรายได้จากการเข้าพักของโรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย จำนวน 25 โรงแรม ในคืนวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

อ่านต่อ

โครงการรอบบ้านน่ามอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน พนักงานบริษัทในเครือและกลุ่มคู่ค้า รวมถึงการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบๆ ที่ธุรกิจตั้งอยู่

อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงทางเท้า

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เพื่อรักษ์ความสะอาด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร กลุ่มบริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้า ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะรอบๆ อาคาร เริ่มจาก อาคารเพลินจิต - ถนนดวงพิทักษ์ – สุขุมวิทซอย 4

อ่านต่อ