โครงการตู้เปิดจินตนาการ

< กลับ

โครงการตู้เปิดจินตนาการ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจัดตั้งโครงการตู้เปิดจินตนาการ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

แนวทางดำเนินงาน

 1. พื้นทีเป้าหมาย กำหนดจากจังหวัดที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ ติดต่อหน่วยงานสำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต เพื่อลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์
 2. ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในวันเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์
 3. ติดตามผล เก็บสถิติการเข้าห้องสมุด การนำสื่อไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ โครงการ “ตู้เปิดจินตนาการ” เป็นตู้ที่มีทั้งหนังสือค้นคว้า นิทานภาพ ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงคู่มือสื่อการสอนสำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้จากการเล่น เปิดจินตนาการของเด็ก โดยมอบให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดละ 5 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรม ฮ็อป อินน์ สุรินทร์ มอบตู้เปิดจินตนาการ

30 มีนาคม 2561

30 มีนาคม 2561 ในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ สุรินทร์ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ มอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่โรงเรียน ที่ได้สำรวจคัดเลือกตรงตามนโยบายของบริษัทฯ

โดยมีคุณ เพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา อำเภอศรีณรงค์
 2. โรงเรียนบ้านแกน้อย อำเภอเมืองสุรินทร์
 3. โรงเรียนบ้านตะคร้อ อำเภอปราสาท
 4. โรงเรียนบ้านผือ อำเภอจอมพระ
 5. โรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอกาบเชิง

กิจกรรมที่ผ่านมา

28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ฯ แบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งกลับคืนสู่สังคม ด้วยการมอบตู้เปิดจินตนาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

โดยมีคุณเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบให้แก่ 5 โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน อำเภอเหนือคลอง
 2. โรงเรียนบ้านปากหยา อำเภอปลายพะยา
 3. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอเมืองกระบี่
 4. โรงเรียนบ้านห้วยสาร อำเภอเขาพนม
 5. โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก

มอบความสุข ส่งท้ายปี 2560 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 160 ตู้ และยังคงส่งมอบตู้เปิดจินตนาการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อปอินน์ เปิดดำเนินการ เป็นการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญถัดไป

รายชื่อโรงเรียนได้รับมอบตู้ในจังหวัดกาญจนบุรี

 1. โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละบุรี
 2. โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี
 3. โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
 4. โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก อำเภอไทรโยค
 5. โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอไทรโยค

15 ธันวาคม 2560 ในโอกาสเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ แห่งที่ 31 ของประเทศไทย บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจโรงแรมเครือข่าย ฮ็อป อินน์ รวม 33 แห่ง ในประเทศไทยและ ฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้มอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย

โดยมี นายเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นตัวแทนมอบให้แก่ 5 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
 2. โรงเรียนวัดข่อยใต้ อำเภอเมืองลพบุรี
 3. โรงเรียนวัดหนองนา อำเภอพัฒนานิคม
 4. โรงเรียนบ้านซับหินขวาง อำเภอชัยบาดาล
 5. โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี อำเภอเมืองลพบุรี

29 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ในทุกๆ จังหวัดที่โรงแรมฮ็อปอินน์ เข้าไปเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2557

โดยมีคุณอุษณีย์ มุตตาหารัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

 1. โรงรียนวัดหนองมะขาม อำเภอบรรพตพิสัย
 2. โรงเรียนบ้านปางชัย อำเภอชุมตาบง
 3. โรงเรียนวัดหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
 4. โรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ
 5. โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี อำเภอลาดยาว

28 ตุลาคม 2560 เนื่องในโอกาสเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ ขอนแก่น อาคาร B ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ แห่งที่ 29 ในประเทศไทย และในทุกๆ ครั้งที่เปิดดำเนินการโรงแรงฮ็อป อินน์ นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตัวแทนบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยให้แก่ 5 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแห้ว อำเภอซั่มสูง
 2. โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอน้ำพอง
 3. โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี อำเภออุบลรัตน์
 4. โรงเรียนโสกน้ำขาว อำเภอแวงน้อย
 5. โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอหนองสองห้อง

27 กันยายน 2560 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ แม่สอด อาคาร ที่ 2 นับเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ แห่งที่ 28 ในประเทศไทย

ในครั้งนี้ บริษัทฯ มอบตู้เปิดจินตนาการ จำนวน 5 ตู้ ในทุกๆ ครั้งที่เปิดดำเนินการโรงแรงฮ็อป อินน์ ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านปางส้าน อ.แม่สอด
 2. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อ.แม่ระมาด
 3. โรงเรียนบ้านป่าไร่ อ.แม่ระมาด
 4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ. พบพระ
 5. โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด

10 กันยายน 2560 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาบริษัทฯ ท่องเที่ยวประจำปี 2560 พร้อมร่วมทำพิธีเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ หัวหิน ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 27 ในประเทศไทย ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือภาพประกอบนิทาน หนังสือสารานุกรมคู่มือคุณครู รวมไปถึงสื่อเพื่อพัฒนาทักษะแก่เด็กๆ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
 2. โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
 3. โรงเรียนบ้านสวนหลวง อำเภอบางสะพาน
 4. โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบางสะพาน
 5. โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอเมืองประจวบ

19 มิถุนายน 2560 - นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง จำนวน 5 ตู้ เนื่องในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ ลำปาง ซิตี้ เซ็นเตอร์ โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบตู้เปิดจินตนาการไปแล้ว จำนวน 125 ตู้ รวม 25 จังหวัด ตั้งแต่ปี พศ. 2557

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้

 1. โรงเรียนบ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 2. โรงเรียนบ้านป่าเหว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 3. โรงเรียนพิชัยวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 4. โรงเรียนเม่สุขวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 5. โรงเรียนเมืองยาววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงราย (สาขาที่ 25) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ในจังหวัด เชียงราย โดยคุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบ และมีคุณจรัญ แจ้งมณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบตู้เปิดจินตนาการ 5 แห่ง

 1. โรงเรียน อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 2. โรงเรียนบ้านนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 3. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 4. โรงเรียน ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 5. โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 26 มีนาคม โดยมีคุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ส่งมอบให้โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดแกลงบน อำเภอเมืองระยอง
 2. โรงเรียนวัดปทุมาวาส อำเภอบ้านค่าย
 3. โรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย
 4. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อำเภอแกลง
 5. โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส อำเภอแกลง

บริษัทฯ มีนโยบายในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทยเพื่อสร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ดิ เอราวัณฯ เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึง ได้มอบโตู้เปิดจินตนาการให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆไปแล้ว 110 โรงเรียน

ในปี 2560 เริ่มต้นมอบตู้เปิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 มีนาคม โดยมีคุณกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้ส่งมอบให้แก่โรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง
 2. โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
 3. โรงเรียนวราวัฒนา อำเภอโนนสุวรรณ
 4. โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา อำเภอชำนิ
 5. โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย อำเภอบ้านด่าน

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ ภูเก็ต มอบตู้เปิดจินตนาการ ในโอกาสที่เปิดดำเนินการโรงแรม ฮ็อปอินน์ ภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัด ภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านกะตะ อำเภอกะตะ
 2. โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง
 3. โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง
 4. โรงเรียนวัดสุวรรณคิรีเขต อำเภอกะรน
 5. โรงเรียนบ้านเกาะนาคา อำเภอป่าคลอก

7 ตุลาคม 2559 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ จำนวน 5 ตู้ ให้โรงเรียน 5 แห่งใน จังหวัด สงขลา ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ อำเภอเมืองสงขลา
 2. โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม อำเภอนาหม่อม
 3. โรงเรียนวัดหนองหอย อำเภอ สิงหนคร
 4. โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย อำเภอหาดใหญ่
 5. โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 อำเภอหาดใหญ่

31 กรกฏาคม 2559 ในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 20 ในประเทศไทย โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 1. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 2. โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 3. โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 4. โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 5. โรงเรียนบ้านปางขุม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ สกลนคร สาขาที่ 19 โรงแรมในเครือบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งทีมงานได้สำรวจคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม สามารถนำสื่อไปการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการ โรงแรมอ็อป อินน์ ชุมพร และได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชุมพร โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ส่งมอบ
บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการ โรงแรมอ็อป อินน์ ร้อยเอ็ด และได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ส่งมอบ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่ 5 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ สุราษฎธานี เป็นแห่งที่ 15 ส่งท้ายปี 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการ โรงแรมอ็อป อินน์ กระบี่ และได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ส่งมอบ
นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตรัง ในโอกาสเปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดโรงแรมฮ็อป อินน์ นครศรีธรรมราช และส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมฮ็อป อินน์ หนองคาย สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ มอบให้แก่โรงเรียนที่ได้สำรวจไปเมื่อ 2557
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมฮ็อป อินน์ อุดรธานี สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ มอบให้แก่โรงเรียนที่ได้สำรวจในจังหวัดอุดรธานีไปเมื่อ 2557
วันที่ 31 กันยายน 2558 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดพิษณุโลก และส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ จำนวน 5 ตู้ให้แก่ 5 โรงเรียนที่ได้ทำการสำรวจคัดเลือก เพื่อทำการติดตามผล นำไปปรับปรุงรายการหนังสือ ของเล่นพัฒนาทักษะ และหนังสือคู่มือคุณครูในลำดับถัดไป
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมฮ็อป อินน์ ขอนแก่น โดยมีนายธีระวัฒน์ ทีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรนครขอนแก่น เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดโรงแรม และรับมอบตู้เปิดจินตนาการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมฮ็อป อินน์ ลำปาง โดยนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่ 5 โรงเรียน ในจังหวัดลำปางโดยมี นายเจริญชัย กิตติธีระเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ
โดยนางสาวอุษณีย์ มุตตาหารัช ผู้จัดการอาวุโส ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่ 5 โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมฮ็อป อินน์ แม่สอด โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดโรงแรม และรับมอบตู้เปิดจินตนาการ
วันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการ โรงแรมอ็อป อินน์ อุบลราชธานี และได้มอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ส่งมอบ
เนื่องในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอื่นๆรวม 10 แห่ง บริษัทฯ จึงได้จัดทำ ”โครงการตู้เปิดจินตนาการ” ซึ่งเป็นตู้หนังสือพร้อมเครื่องเล่นพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ของเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดที่มีโรงแรมฮ็อป อินน์ ตั้งอยู่ จังหวัดละ 5 โรงเรียนเฉพาะในปี 2557 รวม 50 โรงเรียน