โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน

< กลับ

1. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2555

20 กรกฎาคม 2555 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)เป็นประธานส่งมอบห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

7 กันยายน 2555 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานส่งมอบห้องเรียนเสริมคุณธรรม ให้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน แ ละมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
26 กันยายน 2555 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ มร.เคร็ก เจ ไรอัน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฮอลิเดย์อินท์พัทยา ร่วมส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะล้าน พัทยาเมือง10 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ พัทยา
26 กันยายน 2555 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
26 กันยายน 2555 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานส่งมอบห้องเรียนเสริมคุณธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนและมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ให้แก่โรงเรียนวัดกระทิงราย พัทยาเมือง
5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบห้องเรียนส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ให้กับโรงเรียนวัดธรรมสามัคคี พัทยาเมือง 6 ชึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยมี นายวัฒนา จันทรวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ
9 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะกีฬา เครื่องเล่นเสริมทักษะ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน ให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านควนคูหา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และโรงเรียน บ้านกูวิง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ
9 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเครื่องดนตรีไทยให้แก่โรงเรียนบ้านบุรินทร์ หมู่2 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสันทนาการให้แก่นักเรียนและเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทย
ตัวแทนบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ปฯ ส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาการอ่านของเยาวชน ภายใต้โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน
คุณเอริค ฟรานซ์ ฟรีเดิล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เดอะ นาคา ไอแลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ปฯ ส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ แผ่นภาพนูน 3 มิติ และหนังสือส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ภายใต้โครงการดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน
คุณ เอริค ฟรานซ์ ฟรีเดิล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เดอะ นาคา ไอแลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ปฯ ส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้แก่ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยพัฒนาการอ่านของเยาวชน ภายใต้โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน
25 ธันวาคม 2555 ตัวแทนบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ปฯ ได้ส่งมอบเครื่องดนตรี และเครื่องดุริยางค์ ให้ แก่ โรงเรียนบ้านกรันเกรา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
25 ธันวาคม 2555 ตัวแทนบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ปฯ ส่งมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปี เติมฝัน 30 โรงเรียน
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคลองเตย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเขตพื้นที่เดียวกัน (คลองเตย) โดยทำการบริจาคพัดลมไอน้ำ เครื่องเล่นเสริมทักษะ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินบริจาคเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56,125 บาท
7 มีนาคม 2556 คุณธีระ กาญจนา ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานโรงแรม เรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวแทนบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์ เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนเทศบาล1 วัดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายและต้องมีช่องทางในการสื่อสารที่มีความคล่องตัวในการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ จึงได้มอบเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์และจอภาพฉาย จำนวน 1 ชุด แก่โรงเรียนบ้านคลองสง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556
5 มิถุนายน 2556 บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ส่งมอบ เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ให้แก่โรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในโครง ดิเอราวัณ กรุ๊ป30 ปีเติมฝัน 30 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ HOP ศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงการที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และ INDA (International Program in Design and Architecture) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกัน สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯและพื้นที่ทั่วไป
  2. สร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ
  3. สนับสนุนการศึกษา และการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานส่งมอบ HOP Learning Center แห่งแรกให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้จัดทำสวนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวัดหนองใหญ่ (พัทยาเมือง 4) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่พักผ่อนยามว่างหรือช่วงเวลาพักกลางวันให้กับเด็กๆ การสนับสนุนนี้ เป็นกิจกรรมของโครงการ ดิเอราวัณ กรุ๊ป 30 ปีเติมฝัน 30 โรงเรียน โดยจัดสวนแล้วเสร็จส่งมอบให้โรงเรียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
เดือนกันยายน 2556 ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านชะเมา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลของเด็กนักเรียน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะครูอาจารย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ และแบ่งเบาภาระครูอาจารย์ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำพร้อมเปลี่ยนเป็นสุขภัณฑ์ฟลัชวาวล์ 360 องศา จำนวน 8 ห้อง เพื่อความสะดวก และคล่องตัว ต่อการใช้งานของน้องๆ โดยทำการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ส่งมอบหนังสือส่งเสริมจริยธรรมและของเด็กเล่นเสริมทักษะพัฒนาการต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านล้อแตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนนี้เป็นกิจกรรมของโครงการ เอราวัณ กรุ๊ป 30 ปีเติมฝัน 30 โรงเรียน เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจครบ 30ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษา ทักษะและพัฒนาการต่างๆ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของทางรัฐบาล สำหรับนักเรียนที่พิการและมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยบริษัทได้ทำการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบรองเท้าแตะและจัดทำเสื้อยืดให้กับน้องๆ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ด้วยความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนปกติให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรม ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอบรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน การสนับสนุนนี้เป็นกิจกรรมในโครงการ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 30ปี เติมฝัน 30โรงเรียน
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ทำการส่งมอบห้องเรียนส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ให้กับโรงเรียนบ้านพุหวาย จ.เพชรบุรี โดยมีคุณอุษณีย์ มุตาหารัช ผจก.อาวุโสสำนักกรรมการ ทำพิธีส่งมอบ เมื่อ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมกับเยาวชน โดยทำการปรับแต่งห้องเรียนให้เป็บรรยากาศห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการฝึกสมาธิ โดยทำการส่งมอบ เมื่อ 29 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 8 ชุด แก่โรงเรียนวัดสมัยคงคา อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งงข้อมูลและการสื่อสารที่มีคล่องความคล่องตัวในการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ