โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปปฏิทิน

< กลับ

เรามีนโยบายลดการใช้กระดาษ จึงงดการทำปฏิทิน

07 กันยายน 2556

กิจกรรมที่ผ่านมา

แม้วันเวลาล่วงเลย ...ตลาดยังคงเป็นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้บอกเล่าแก่คนรุ่นหลัง ทว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ให้ตลาดไทยมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย คือวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่หยั่งรากฝังลึกตราบจนปัจจุบัน

โอกาสพิเศษ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการโรงแรมครบ 12 แห่ง ร่วมถ่ายทอด วิถีชีวิต อาคารบ้านเรือน ชุมชน ผ่าน "ตลาด" ศูนย์กลางชุมชน 12 แห่ง บ้างย้อนยุค...ชวนให้นึกถึงความหลัง บ้างทันสมัย... ปรับตัวให้เข้ากับความเจริญที่หลั่งไหลแต่ ตลาด ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ของคนไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไป

นิทรรศการภาพถ่าย "Land of Smiles" ศูนย์การค้า เอราวัณ แบงค็อก บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดในการจัดโครงการประกวดถ่ายภาพขาวดำ The Land of Smiles s นั้นคือ การคืนรอยยิ้มสู่คนไทย ซึ่งรอยยิ้มของคนไทยนั้น ได้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก จนกลายเป็นที่มาของคำว่า Thailand, The Land of Smiles เมืองไทยนั้นได้ชื่อว่า เป็นประเทศแห่งรอยยิ้ม และรอยยิ้มของคนไทยนั้น ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องการนำเสนอ เมืองไทยในมุมมองต่างๆ ทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาประจำชาติ รวมทั้ง ความผูกพันของคนไทยกับช้างไทย ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็น โดยจัดโครงการประกวดถ่ายภาพขาวดำ The Land of Smiles s ซึ่งภาพที่ได้รับรางวัลทั้ง 12 หัวข้อ จากภาพที่ส่งเข้าประกวดกว่า 800 ภาพนั้น จะนำไปตีพิมพ์เป็นปฎิทินประจำปี 2552 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยในหลากหลายด้าน และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ จะมีการนำภาพที่ชนะเลิศทั้ง 12 หัวข้อ รวมทั้งภาพที่ได้รับการคัดเลือกอีก 24 ภาพ รวม 36 ภาพ มาจัดแสดงในนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 – 8 มกราคม 2552 และจำหน่ายในราคาภาพละ 3,000 บาท และโปสการ์ด ชุดละ 12 ใบ ในราคาเพียง 200 บาท รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด ทางบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะร่วมบริจาคสมทบในจำนวนเท่ากัน และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลช้าง ในมูลนิธิเพื่อนช้างเพื่อช้างเอเชีย จังหวัดลำปาง ซึ่งสาเหตุที่เลือกบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลช้างฯ นั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ที่เราคนไทยต้องช่วยกันดูแล อีกทั้งยังตรงกับ ชื่อ และสัญลักษณ์ของบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้างอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550 นี้ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัด "โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง" ซึ่งประกอบด้วยการจัด นิทรรศการ ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย และการจัดจำหน่าย ปฏิทิน และหนังสือภาพ ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังไทย เพื่อเผยแพร่ภาพดังกล่าวในรูปแบบภาพถ่ายในเชิงศิลปะ และจะนำออกประมูลหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากช่างภาพชื่อดัง นิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้ถ่ายภาพในโครงการฯ ละจะนำออกจัดแสดงระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน ณ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระราชินี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดมี 12 ภาพ คัดเลือกจาก 9 วัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งแต่ละภาพแม้ว่าจะมีเรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับพุทธประวัติ และชาดกต่างๆ เหมือนกัน แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังของแต่ละท้องถิ่น ก็มักจะสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างชัดเจน

9 พฤศจิกายน 2550 วันเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังไทย โดยคุณนิติกร กรัยวิเชียร และบรรยายประวัติพุทธชาดกโดย คุณเผ่าทอง ทองเจือ ณ สยามสมาคม

2 ธันวาคม 2550 จัดงานประมูล ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง ณ ห้อง แกรนด์บอลลูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

The deeply appreciated elephant photography to be exhibited

นิทรรศการ "The Elephants Photography Exhibition by The Erawan Gallery" รวบรวมภาพถ่ายช้าง ขาว-ดำ และภาพสี จำนวนถึง 139 โดยฝีมือช่างภาพอิสระจากจำนวนกว่า 900 ภาพ ในโครงการ ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างภาพจากทั่วประเทศได้ส่งภาพช้างเข้ามาประกวดภาพถ่ายช้างเชิงศิลปะ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องศิลปะและการถ่ายภาพ มาร่วมตัดสินและคัดเลือกเอา 13 ภาพที่ทุกฝ่ายลงความเห็นแล้วว่าภาพเหล่าสามารถถ่ายทอดถึงธรรมชาติ ความอ่อนโยนรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของช้างไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มาจัดทำปฏิทินประจำปีพ.ศ. 2550 ของ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ภาพที่ชนะเลิศ 13 ภาพ ได้รับรางวัลภาพละ 15,000 ภาพสวยๆ อีก 120 ภาพ ได้นำมาจัดแสดงและเปิดให้ผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์ของช้าง และต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้าง ได้เยี่ยมชมและประมูลภาพเพื่อการกุศลในงานนิทรรศการภาพถ่าย โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิคชบาล และสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย