นายยูเซฟ อิล คัมริ

นายยูเซฟ อิล คัมริ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการกลุ่มโรงแรม