นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและบำรุงรักษาสินทรัพย์