หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2555

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ทุนเดิม (บาท) : 2,244,779,001.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,244,779,001 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 658,900 ทุนใหม่ (บาท) : 2,245,437,901.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,245,437,901 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรให้ : ผู้ถือ ERW ESOP # 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 658,900 หน่วย ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 2.90 วันเสนอขาย : วันที่ 03 ธ.ค. 2555 วันที่เริ่มซื้อขาย : 13 ธ.ค. 2555 ______________________________________________________________________