ที่อยู่

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ทะเบียนเลขที่ 0107537001943

โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588

โทรสาร

66 (0)2 257 4577

อีเมล
info@theerawan.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามทุกข้อสงสัยของท่าน กรุณาติดต่อ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

โทรสาร

66 (0)2 257 4577

อีเมล
ir@theerawan.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท
แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อีเมล
gcg@theerawan.com
ช่องทางออนไลน์
คลิก

แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อ

สอบถามข้อสงสัยโดยตรงกับแผนกต่างๆ

ไฟล์แนบ

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น