ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ปลื้ม! 7 โรงแรมในเครือคว้ารางวัล Agoda’s Gold Circle Award 2023 จากอโกด้า
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ปลื้ม! 7 โรงแรมในเครือคว้ารางวัล Agoda’s Gold Circle Award 2023 จากอโกด้า

โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2569 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีมาก (G เงิน)
โรงแรมฮ็อป อินน์ แจ้งวัฒนะ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีมาก (G เงิน)

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2569 โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ปี 2563
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ปี 2563

และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2566 อายุการรับรอง 3 ปี (ปี 2566-2569)

หุ้นยั่งยืน “ระดับ A” SET ESG Rating ปี 2566
หุ้นยั่งยืน “ระดับ A” SET ESG Rating ปี 2566

ได้รับการจัดเป็นหุ้นยั่งยืนระดับ A โดย SET ESG Rating ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566

ERW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ปี 2566 “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Best CEO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Best CEO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)

Best CFO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Best CFO สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)

Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)
Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Awards for Listed Companies 2022-2023)