ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ไตรมาส 1/64 รายได้จากการดำเนินงาน แบ่งตามธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15-day Silent period before the 3Q21 & 9M21 Results Announcement
SET Report : 3Q21 & 9M21 Financial Statements
Quarterly Meeting #4/2021 : 3Q21 & 9M21 Performance & Outlook

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2563

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 2 ปี 2564
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2564
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
ir@theerawan.com
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ