ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ไตรมาส 1/66 รายได้จากการดำเนินงาน แบ่งตามธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15-day Silent period before the 2Q23 & 1H23 Results Announcement
SET Report: 2Q23 and 1H23 Financial Statements
Quarterly Meeting #3/2023 : 2Q23 and 1H23 Performance & Outlook

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2565

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2566
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2566
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
ir@theerawan.com
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ