ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ไตรมาส 3/65 รายได้จากการดำเนินงาน แบ่งตามธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15-day Silent period before the FY2022 Results Announcement
SET Report : 2022 Financial Statements
Quarterly Meeting #1/2023 : 2022 Performance & Outlook

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2564

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 3 ปี 2565
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2565
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
ir@theerawan.com
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ