ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ไตรมาส 1/65 รายได้จากการดำเนินงาน แบ่งตามธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15-day Silent period before the 2Q22 & 1H22 Results Announcement
SET Report: 2Q22 and 1H22 Financial Statements
Quarterly Meeting #3/2022 : 2Q22 and 1H22 Performance & Outlook

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2564

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาส 1 ปี 2565
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2565
สรุปข้อมูลสำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล
ir@theerawan.com
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ