กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15-day Silent period before the 2Q23 & 1H23 Results Announcement
SET Report: 2Q23 and 1H23 Financial Statements
Quarterly Meeting #3/2023 : 2Q23 and 1H23 Performance & Outlook
SET Opportunity Day #3/2023 : 2Q23 and 1H23 Performance & Outlook
15-day Silent period before the 3Q23 & 9M23 Results Announcement
SET Report : 3Q23 & 9M23 Financial Statements

เอกสารย้อนหลัง


วันที่ ประเภท รายละเอียด
16 พฤษภาคม 2566 Result SET Opportunity Day #2/2023 : 1Q23 Performance & Outlook
15 พฤษภาคม 2566 Result Quarterly Meeting #2/2023 : 1Q23 Performance & Outlook
12 พฤษภาคม 2566 Result SET Report : 1Q23 Financial Statements
28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2566 Result 15-day Silent period before the 1Q23 Results Announcement
25 เมษายน 2566 AGM Shareholder Annual General Meeting #1/2023
23 กุมภาพันธ์ 2566 Result SET Opportunity Day #1/2023 : 2022 Performance & Outlook
22 กุมภาพันธ์ 2566 Result Quarterly Meeting #1/2023 : 2022 Performance & Outlook
21 กุมภาพันธ์ 2566 Result SET Report : 2022 Financial Statements
07 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 Result 15-day Silent period before the FY2022 Results Announcement