ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

+0.06

3.66

1.67%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 3.60 - 3.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.94 - 1.90

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 3.76 - 3.58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,663,600

ปรับปรุงเมื่อ : 27 มกราคม 2564 04:44

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2563

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement