ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

+0.08

2.50

3.31%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 2.42 - 2.48

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.50 - 1.90

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 2.56 - 2.46

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 8,625,200

ปรับปรุงเมื่อ : 21 ตุลาคม 2563 11:48

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2563

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement