ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

+0.10

4.70

2.17%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 4.60 - 4.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.80 - 4.56

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 4.74 - 4.60

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,341,800

ปรับปรุงเมื่อ : 25 มกราคม 2563 06:20

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement