ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.02

4.32

-0.46%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 4.34 - 4.34

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.60 - 4.22

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 4.40 - 4.26

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 13,035,500

ปรับปรุงเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 03:27

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement