ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.02

3.64

-0.55%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 3.66 - 3.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.50 - 1.90

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 3.84 - 3.54

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 33,547,100

ปรับปรุงเมื่อ : 13 สิงหาคม 2563 15:35

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2563

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement