ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-

2.84

-%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 2.84 - 2.86

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.44 - 1.00

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 2.88 - 2.82

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,513,100

ปรับปรุงเมื่อ : 25 มิถุนายน 5710 16:25

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2564

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement