ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
61 โรงแรม
8,485 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
10แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-0.12

4.38

-2.67%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 4.50 - 4.48

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.98 - 2.24

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 4.48 - 4.34

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,976,000

ปรับปรุงเมื่อ : 23 เมษายน 2564 15:35

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2563

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement