หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

บัญชี Cash Balance เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) วันที่มีผล : วันที่ 04 ก.พ. 2556 ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2556 หลักทรัพย์ : - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)(EE) - บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(ERW) - บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)(ITD) - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)(PLE) - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)(RML) - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(TRUE) ______________________________________________________________________