นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์

นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์

  • รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
  • ผู้บริหารสายการเงินและบัญชี
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
  • รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration (M.B.A.), Monash University, Australia
  • Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Chulalongkorn University
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting 8/2019