นายยูเซฟ อิล คัมริ

นายยูเซฟ อิล คัมริ

  • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
  • 26 เมษายน 2566
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
วุฒิการศึกษา
  • Bachelor’s Degree in hospitality management, Vatel Hospitality Business School Nîmes, France
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • IMD’s TLCA, Leadership Development Program
  • Directors Certification Program รุ่นที่ 326/2022 (English Program)