นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

  • ผู้บริหารสายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุน และสนับสนุนกลาง
วุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี