ดิ เอราวัณ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัล “Best CEO, Best CFO และ Outstanding IR” สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

คุณยูเซฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) หรือ “เอราวัณ” ได้รับรางวัล “Best CEO” สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ จากเวที IAA Awards : Awards for Listed Companies 2022-2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกันนี้ คุณวรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้รับรางวัล “Best CFO” และ “Outstanding IR” จากเวทีดังกล่าวอีกด้วย

รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 นี้ จะมอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และสถาบันการเงินต่างๆ จาก 34 องค์กร ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถให้ข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ประกอบด้วยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารจาก 11 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ทรัพยากร, เทคโนโลยีและสื่อสาร, ธุรกิจการเงิน, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและเดินทาง, บริการ, เทคโนโลยี, สินค้าอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจขนาดเล็กและ เอ็ม เอ ไอ