ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ปลื้ม! 7 โรงแรมในเครือคว้ารางวัล Agoda’s Gold Circle Award 2023 จากอโกด้า

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – โรงแรมในเครือ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 โรงแรม ได้แก่ 1) โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สาทร 2) โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม 3) โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 4) โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 5) โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 6) โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และ 7) โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ได้รับรางวัล Agoda’s Gold Circle Award ประจำปี 2566 จากอโกด้า โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อมอบให้แก่โรงแรมได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีการให้บริการที่โดดเด่น สามารถส่งมอบประสบการณ์การเดินทางอันเป็นที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเป็นพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับอโกด้ามาโดยตลอด

ทั้งนี้ โรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมในเครือที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บริหารจัดการภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายทางการตลาดที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลัก มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์สัญญาแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Accor Hotel ได้แก่ แบรนด์โนโวเทล แบรนด์เมอร์เคียว แบรนด์ไอบิส และแบรนด์ไอบิส สไตล์