เปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 20 ในประเทศไทย

คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน )เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดโรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาที่ 20 ในประเทศไทย โดยมีคุณเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และพนักงานบริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัดร่วมในพิธีเปิดด้วย

ในโอกาสนี้บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ได้มอบตู้เปิดจินตนาการซึ่งเป็นตู้หนังสือสีสันสดใสพร้อมหนังสือคุณภาพและของเล่นพัฒนาทักษะให้กับโรงเรียนในทุกจังหวัดที่มีโรงแรมฮ็อป อินน์ ตั้งอยู่จังหวัดละ 5 โรงเรียน จำนวน 5 ตู้ โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน, โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) อำเภอสันกำแพง, โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง, โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าวและโรงเรียนบ้านปางขุม อำเภอสะเมิง โดยมีคุณชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) และคุณปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) ให้เกียรติร่วมงานพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากทั้ง 5 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบตู้เปิดจินตนาการ