ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ 5 โรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

20 มิถุนายน 2559 ในโอกาสเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ สกลนคร สาขาที่ 19 โรงแรมในเครือบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบตู้เปิดจินตนาการให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งทีมงานได้สำรวจคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม สามารถนำสื่อไปการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์