ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดพิษณุโลก และส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ จำนวน 5 ตู้ให้แก่ 5 โรงเรียนที่ได้ทำการสำรวจคัดเลือก เพื่อทำการติดตามผล นำไปปรับปรุงรายการหนังสือ ของเล่นพัฒนาทักษะ และหนังสือคู่มือคุณครูในลำดับถัดไป

รายชื่อ 5 โรงเรียนที่ได้รับตู้เปิดจินตนาการ

  1. โรงเรียนวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  2. โรงเรียนวัดไผ่ค่อม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  3. โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  4. โรงเรียนบ้านพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  5. โรงเรียนบ้านตอเรือ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก