บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำพิธีปิดหลังคาอาคารโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ สยาม

25 กรกฎาคม 2555

คณะผู้บริหาร บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนาย กษมา บุณยคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำพิธีปิดหลังคาอาคารโรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม และโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สยาม โครงการนี้จะเป็นโครงการโรงแรมแห่งแรกที่จะรวม 2 โรงแรมไว้ในอาคารเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในย่านศูนย์การค้าสยามและติดสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติโดยมีกำหนดเปิดโรงแรมในเดือนธันวาคม 2555 นี้

(จากช้าย คุณอภิชาญ มาไพศาลสิน, คุณกมลวรรณ วิปุลากร, คุณกษมา บุณยคุปต์, คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์, คุณเพชร ไกรนุกูล)