โครงการเที่ยวบ้านฉัน ตอน “ จิตรกรน้อยชวนเที่ยวบ้านฉัน”

โครงการเที่ยวบ้านฉัน ตอน “จิตรกรน้อยชวนเที่ยวบ้านฉัน” เป็นกิจกรรมประกวดวาดภาพของเยาวชนระดับประถมศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานเขตพั้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน จำนวน 12 ภาพ มีการคัดเลือกภาพด้วยการโหวตจากลูกค้าที่เข้าพักโรงแรม ฮ็อป อินน์ ทั่วประเทศและประชาชนบุคคลทั่วไปมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนผ่านผลงานภาพวาดของเยาวชนเป็นการส่งเสริมจินตนกา สร้างความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นให้กับเยาวชน และรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ ได้แก่ผลงานภาพวาด “เพ็ดซะบูน” จากเด็กหญิงศิริประภา กะถินทอง ชั้น ป.5 โรงเรียน บ้าน กม.2 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา