การร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตโควิด-19

บริษัทฯ และโรงแรมในเครือจัดกิจกรรมพนักงานอาสาโดยมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยรูปแบบกิจกรรมจัดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

สนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล :

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมกับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมใจช่วยไทย สู้ภัย โควิด19 สนับสนุนพื้นที่ กว่า 3,000 ตรม. จัดเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. –2 ก.ค 2564 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดของโควิด -19

การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธรณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท สำนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตวัฒนา มีเป้าหมายในการให้บริการประชากร จำนวน 30,000 ราย ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของทุกๆฝ่ายอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ได้ดำเนินการดูแลควบคุมความปลอดภัย และสุขอนามัยภายใต้มาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด ด้วยการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing) 100 % และเพิ่มรอบการทำความสะอาดการอบโอโซน (UV-C) ฆ่าเชื้อในทุกๆวัน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ยินดีในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐเพื่อให้ประชาชนคนไทยและประเทศชาติได้ข้ามพันผ่านวิกฤตโควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม ความช่วยเหลือจากโรงแรมของเรา ลิงก์ดาว์นโหลด PDF