ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า อาคารสำนักงาน และร้านค้า

เพลินจิต เซ็นเตอร์

จำนวนที่

1 แห่ง

พื้นที่

76,025 ตร.ม.

จำนวนเมือง

1 เมือง
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ บริษัทฯ รับบริหารอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ให้เช่า

โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 42,847 ตารางเมตร (25 ชั้น) ซึ่งเจ้าของอาคาร คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ